Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 27/07/2023

Wizeclub Education („my”, „nas”, lub „Wizeclub”) zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych naszych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaje informacji, jakie zbieramy od odwiedzających naszą stronę internetową („Strona”), sposób wykorzystania i ochrony tych informacji, oraz wybory, jakie posiadasz dotyczące swoich danych osobowych. Korzystając z naszej Strony internetowej, zgadzasz się na warunki opisane w tej Polityce Prywatności.

Zbierane Informacje

Podczas odwiedzania naszej Strony i wyrażania zainteresowania zakupem naszego kursu online, możemy zbierać następujące rodzaje informacji:

Dane Osobowe: Gdy dobrowolnie je podasz, możemy zbierać Twoje imię i numer telefonu poprzez formularz na naszej Stronie. Te informacje są niezbędne do przetworzenia zakupu kursu oraz do skontaktowania się z Tobą w celu udzielenia dalszej pomocy.

Informacje o Korzystaniu: Możemy automatycznie zbierać pewne informacje dotyczące Twojej wizyty na naszej Stronie, takie jak Twój adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odnośna strona internetowa, wyświetlone strony, oraz data i czas Twojej wizyty. Te dane pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony i poprawić jej funkcjonalność.

Wykorzystanie Informacji

Zbierane informacje są wykorzystywane w następujących celach:

Do przetworzenia i realizacji zakupu kursu online.
Do kontaktowania się z Tobą w celu zapewnienia wsparcia klienta, udzielenia pomocy, lub odpowiedzi na zapytania.
Do doskonalenia naszych produktów i usług na podstawie opinii i preferencji użytkowników.
Do analizy wzorców korzystania ze Strony i poprawy jej funkcjonalności.
Udostępnianie i Ujawnianie Danych

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy i nie wynajmujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem poniższych przypadków:

Dostawcy Usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług zewnętrznych, którzy pomagają nam zarządzać i utrzymywać naszą Stronę, przetwarzać płatności, oraz świadczyć wsparcie klienta.

Wymogi Prawne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taka akcja jest konieczna do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, ochrony naszych praw, lub zapewnienia bezpieczeństwa innych osób.

Bezpieczeństwo Danych

Podjęliśmy odpowiednie środki w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Niemniej jednak, żadna transmisja danych przez internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w pełni bezpieczna. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji.

Twoje Wybory

Możesz zdecydować się nie udostępniać swoich danych osobowych, jednakże należy pamiętać, że może to ograniczyć Twoją zdolność do korzystania z pewnych funkcji naszej Strony lub dokonywania zakupów.

Możesz również zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi komunikacji. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości marketingowych, możesz wypisać się, korzystając z linku dostarczonego w naszych emailach.

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy aktualizować tę Politykę Prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub z powodów prawnych lub regulacyjnych. Wszelkie zmiany będą opublikowane na tej stronie, a data na górze wskaże najnowszą rewizję. Zachęcamy do okresowego sprawdzania tej Polityki Prywatności.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące tej Polityki Prywatności lub sposobu postępowania z Twoimi danymi, prosimy o kontakt pod adresem team@wizeclub.education.