Проджект-менеджмент

1 Лютого, 2024

16 хв.

Як мотивувати команду, щоб вона приносила результат

У сучасному робочому середовищі розуміння того, що насправді мотивує працівників, є важливішим ніж коли-небудь. Сьогодні мотивація не може обмежуватись надбавками до заробітної плати - зараз це факторів, які спонукають людей з ентузіазмом та відданістю займатися своєю роботою. У даній статті ми розглянемо різні аспекти та види мотивації працівників, а також розповімо, як можна ефективно підвищити рівень мотивації.


Що таке мотивація

Мотивація – це внутрішній стан людини, та сама “іскра”, яка запалює в нас бажання вставати вранці та рухатися до певної мети. Бажання добре почуватися і виглядати підтягнутим спонукає нас займатися спортом і стежити за харчуванням. Бажання перемогти на змаганнях або встановити новий рекорд спонукає спортсмена старанно і регулярно тренуватися тощо.

Так, мотивація важлива завжди й усім: від трирічного малюка, який збирає пазл, до вченого, який винаходить новий препарат від хвороби. Вона дає енергію для дій, допомагає справлятися з лінню, долати труднощі та досягати поставлених цілей.

Як підвищити рівень мотивації

Чому мотивація команди важлива?

Для чого взагалі потрібна мотивація? Вона підвищує самооцінку і впевненість у своїх силах, допомагає працювати продуктивніше, а також легше долати труднощі та перешкоди на шляху до досягнення цілей. Тож, мотивація команди є одним із ключових факторів успіху та продуктивності компанії. Вона спонукає працівників працювати колективно в напрямку спільної мети, з ентузіазмом і наполегливістю. Розгляньмо, чому це настільки важливо:

  • Компанії, в яких працюють вмотивовані співробітники, мають значні переваги. Коли члени команди мають правильну мотивацію, вони беруть на себе ініціативу і виконують свою роботу з максимальною віддачею. В результаті прибутковість таких організацій може зрости більш як на 80%.
  • Мотивована команда більш схильна думати нестандартно, досліджувати нові ідеї та розробляти революційні рішення. Наприклад, інноваційна культура Apple — це підтвердження силі мотивації команди. Вони постійно випускають революційні продукти та мають лояльну клієнтську базу.
  • Значна кількість працівників залишають роботу через нудьгу та пошук нових викликів. Вмотивовані співробітники звільняються вкрай рідко, адже вони зазвичай повністю задоволені своїм робочим середовищем.  Крім того, мотивація знижує ймовірність прогулів, що мінімізує затримки виконання проєктів.
  • І нарешті, мотивація команди сприяє створенню позитивної робочої атмосфери

На малюнку нижче показано, як мотивація працівників напряму впливає на якість та продуктивність їхньої роботи:

Як підвищити рівень мотивації

Тож, командна мотивація відіграє вирішальну роль у підвищенні продуктивності, зменшенні плинності кадрів та підвищенні рівня задоволеності як працівників, так і клієнтів.

Чому метод «батога та пряника» більше не працює?

Метод “батога і пряника” досить довгий час використовувався в управлінні персоналом як засіб мотивації. Він передбачає бонуси, премії та різноманітні винагороди за певні досягнення (наприклад, перевиконання робочого плану) на робочому місці, а також штрафи і догани як покарання за промахи і низьку якість роботи.

З одного боку, така мотивація здається цілком справедливою. Але ця стратегія зазвичай позбавляє працівників ініціативи та бажання брати на себе відповідальність. Замість прагнення до кращих досягнень, вона сприяє тенденції просто уникати покарань та невдоволення з боку керівництва. А керівників компаній такий метод змушує безперервно вигадувати нові стимули для працівників та виділяти бюджети на винагороди. Цей процес може здатися нескінченними перегонами, у яких часто губиться справжня суть – внутрішня мотивація робочої сили.

Отже, чому метод батога і пряника втрачає свою ефективність? Сучасні робочі місця передбачають атмосферу взаємоповаги, самореалізації та корпоративній культурі. Крім того, сучасні працівники прагнуть автономії та самостійності в ухваленні рішень. А метод батога і пряника, заснований на страху та зовнішньому контролі, іде в розріз із цими цінностями та прагненнями. Також страх покарання нерідко викликає постійний стрес, погіршує продуктивність і розвиває у робітника негативне ставлення до роботодавця. 

І нарешті, метод “батога і пряника” часто концентрується на помилках і недоліках, що може підривати впевненість співробітників у собі. У компаніях, які використовують цей метод як спосіб мотивації, може з часом розвинутись культура страху, де співробітники бояться ризикувати або пробувати щось нове. І навпаки, керівники, котрі зосереджуються на внутрішній мотивації, створюють середовище, в якому усі співробітники відчувають себе цінними і залученими в роботу.

Види мотивації

Базова мотивація

Базова мотивація ґрунтується на задоволення базових потреб людини (базовими, за пірамідою Маслоу є фізіологічні потреби, а саме потреба в їжі, житлі та одязі).

Як підвищити рівень мотивації

Щоб забезпечити себе цим необхідним, людині потрібно отримувати гроші. Тобто, влаштовуючись на роботу, кожен співробітник завжди має першочергову базову мотивацію до праці – отримання заробітної плати. І якщо керівництво обіцяє достатні і вчасні виплати, і дотримується  цих обіцянок, то протягом певного часу така мотивація діятиме. Але згодом вона згасає, адже якщо працівника на робочому місці тримає виключно зарплата, то він у разі чого може знайти й іншу роботу, де окрім зарплати, його мотивуватимуть і інші чинники.

Зовнішня мотивація

Зовнішня мотивація – це спосіб утримання цінних співробітників за допомогою різних зовнішніх стимулів (бонуси, премії, підвищення та ін.) Цей потужний інструмент управління є досить ефективним у короткостроковій перспективі. Використовуючи його, можна швидко підвищити продуктивність  і згуртованість команди. На малюнку нижче наведені приклади зовнішньої мотивації:

Як підвищити рівень мотивації

Негативна мотивація

Негативна мотивація персоналу передбачає створення стимулу до роботи через страх втратити щось цінне. Вона передбачає штрафи, догани, позбавлення премій тощо. Такий підхід зазвичай використовується з метою запобігання небажаній поведінці. Застосування негативної мотивації виправдане в тих ситуаціях, коли інші методи вже не працюють. Наприклад, коли на підприємстві потрібна сувора дисципліна для підтримання прибутку, підвищення якості сервісу, дотримання правил безпеки або управління проблемними співробітниками.

Як підвищити рівень мотивації

Проте це не в жодному разі не має бути основним методом мотивації, і керівникам слід усвідомлювати, що його використання може мати негативні довгострокові наслідки для компанії.

Позитивна мотивація

Позитивна мотивація – це метод стимулювання працівників до праці з використанням системи нагород і визнання їхніх заслуг. Такий підхід передбачає, що співробітники отримують певні винагороди (бонуси, премії та доплати, а також вербальне заохочення та похвала з боку керівництва) за активну участь у діяльності компанії, якісне виконання своїх обов’язків, привнесення інноваційних рішень, а також за допомогу колегам.

Як підвищити рівень мотивації

Коли працівники бачать, що їхні зусилля не лишаються непоміченими і цінуються, це їх мотивує до ще кращої роботи. Щобільше, зазвичай, співробітники, які відчувають себе цінними, зацікавлені в довгостроковій роботі в організації. Таким чином, позитивна мотивація сприяє стабільності, зростанню і розвитку компанії.

Внутрішня мотивація

Вона базується на особистих прагненнях, які виникають у людини із глибини душі, незалежно від зовнішніх винагород, термінів або тиску. Наприклад, спортсмени, якими керують внутрішні мотиви, насолоджуються процесом заняттям спорту, який стає невіддільною частиною їхнього життя. Зовнішня мотивація може посилювати їхні прагнення на певний період, та все ж з часом вона сходить нанівець, а інколи навіть має  зворотний ефект. А от внутрішнє прагнення є надпотужним, воно завжди служить незмінним джерелом натхнення.

Як підвищити рівень мотивації

Як ми вже з’ясували, мотивовані працівники не тільки підвищують продуктивність, але й сприяють створенню позитивної робочої атмосфери. Тож, розгляньмо, які кроки керівники можуть зробити для підвищення мотивації своїх команд.

Встановіть чіткі цілі та поділіться ними зі своєю командою

Конкретно визначені та озвучені цілі дають працівникам чітке розуміння того, чого вони мають прагнути, та якого результату досягти. Щоб грамотно сформулювати цілі бізнесу і команди, використовуйте структуру цілей SMART.

SMART – означає цілі, які є:

  • специфічними
  • вимірюваними
  • досяжними
  • відповідними
  • обмеженими за часом

Наприклад, для спеціалістів відділу продажів метою може бути підвищення продажів на 10% за місяць.

Надайте членам команди автономію у виконанні своєї роботи

Автономія у виконанні завдань позитивно впливає на рівень задоволеності співробітників, оскільки завдяки їй вони відчувають більшу відповідальність та залученість у процес. А коли працівники беруть на себе відповідальність за свої завдання, вони природним чином прагнуть працювати краще, розв’язувати проблеми і шукати творчі рішення. Крім того, надання автономії членам команди демонструє, що ви їм довіряєте, а це, своєю чергою, покращує їхню мотивацію і веде до підвищення залученості. Щоб досягти такої автономії в команді, слід не займатись мікроменеджментом, а делегувати повноваження, дозволяти співробітникам самостійно узгоджувати рішення в рамках їх компетенцій.

Спілкуйтеся зі своїми співробітниками

Регулярно спілкуйтеся зі співробітниками, щоб краще розуміти їхні потреби та очікування. Завдяки такому спілкуванню співробітники відчуватимуть себе важливою частиною команди. Коли члени команди можуть вільно виголошувати свої ідеї, ставити запитання і висловлювати побоювання, вони розуміють, що їх чують і цінують на роботі. А вчасний конструктивний зворотний зв’язок є необхідним для їхнього професійного росту та підвищення продуктивності. 

Як підвищити рівень мотивації

Тому керівникам варто організовувати щотижневі збори з усією командою (які мають конкретну ціль та порядок денний), а також індивідуальні зустрічі з працівниками (за потреби). Крім того, для підтримання регулярного спілкування сьогодні можна досить ефективно використовувати месенджери (наприклад, створивши групу або чат компанії в Telegram).

Використовуйте гнучкий графік роботи

Великий відсоток сучасних шукачів шукає роботу з гнучким графіком (це може бути можливість дистанційної роботи або гібридний режим праці тощо).  Гнучкість у графіку роботи дозволяє співробітникам краще збалансувати своє особисте життя та роботу, що покращує їх загальний добробут та задоволення роботою.

Заохочуйте командну роботу

Командна робота завжди сприяє обміну знаннями та ідеями, а також зміцнює корпоративну культуру. Залучення до командних проєктів та ініціатив сприяє розвитку у компанії почуття товариства та співпраці.

Здорове офісне середовище

Комфортне робоче середовище – це не просто краса та естетика, це важлива складова мотивації співробітників. Погодьтеся, що працювати у світлому, просторому офісі набагато приємніше, аніж в підвальному приміщенні розміром 3*3 м. За можливості, забезпечте працівникам на робочих місцях природне освітлення від вікон – воно пробуджує енергію, налаштовує на роботу.

Як підвищити рівень мотивації

Потурбуйтесь про свіже повітря (наявність вентиляції та живих рослин в приміщенні), оптимальну температуру (кондиціонер та опалення), зручні меблі, які дозволяють зосередитися на роботі без болю в спині. Подбайте про наявність чистої питної води для всіх працівників. Також, якщо є така можливість, забезпечте співробітників кавою. Невеличкий кава-брейк в середині робочого дня допомагає підзарядитися енергією і краще генерувати ідеї.

Залишайте позитивні відгуки та винагороджуйте свою команду

Визнання та нагороди за успіхи та досягнення завжди і у кожного викликають задоволеність собою, підвищують мотивацію та лояльність. В компанії це можна реалізувати через систему бонусів та нагород, а також використовувати публічне визнання успіхів співробітників.

Надавайте можливості для розвитку

Якщо у працівника на роботі є можливість навчатись та професійно розвиватись, це свідчить про те, що компанія зацікавлена у ньому, як у спеціалісті, та у його кар’єрному зростанні. Для цього ви можете влаштовувати тренінги, семінари, конференції всередині компанії тощо.

Як підвищити рівень мотивації

Інвестуйте у професійний розвиток своєї команди

Вкладення коштів у професійний розвиток співробітників не лише поліпшує їхні навички та знання, але й демонструють турботу про їхнє майбутнє. Наприклад, ви можете оплачувати курси або майстер-класи для членів своєї команди, щоб вони мали змогу підвищувати свою кваліфікацію.

Надайте співробітникам простір, необхідний розвитку

Створення середовища, в якому співробітники можуть експериментувати, вивчати нові підходи, втілювати свої творчі ідеї є дуже важливим для їхнього особистого та професійного росту. Це може проявлятися у виділенні часу на дослідницькі проєкти, інноваційні ініціативи тощо.

Якщо ви хочете ще краще мотивувати свою команду, завжди бути максимально продуктивними у роботі та мати таких самих підлеглих, пропонуємо пройти онлайн-курс “Професія Проджект-Менеджер” від Wizeclub. Цей курс буде корисний як для отримання нових знань новачкам, так і для закріплення важливих нюансів тим, хто давно в цій сфері.

Висновки

Отже, мотивація є вкрай важливим аспектом в сучасному робочому середовищі. Справжня мотивація працівників виходить за рамки фінансових стимулів – вона ґрунтується на глибокому розумінні їхніх особистих цінностей та потреб, створенні відчуття важливості їхньої ролі у компанії та підтримці їхнього професійного розвитку. Використання таких підходів дозволяє не підвищити продуктивність та інноваційність, а також забезпечує створення позитивної робочої атмосфери в компанії. Тому сучасне керівництво має зосереджуватися на розвитку внутрішньої мотивації співробітників. Це передбачає визнання індивідуальності кожного працівника, забезпечення автономії у прийнятті рішень та створення умов для самореалізації та особистісного зросту.

Поділитися з друзями: